Koen-Kai
( Japansk, betyder støtte, support & fangruppe )
 FAN, SUPPORT OG STØTTEFORENING TIL BUSHI.DK


Websted er under opbygning - kontakt os på:
info@koenkai.dk

- Koen-Kai (Den Japanske betegnelse for en støtteforening) blev stiftet den 24. april 1999 ved et
møde i Helsinge Hallen for samtlige medlemmer af daværende klub: Helsinge Karate-Do Kai. 

- Foreningens primære formål er at tjene penge til karateklubben til opførelse af egen Dojo,
samt til brug for aktiviteter såsom fester, weekend ture, stævner o. lign. 

- Støtteforeningen har endvidere til hensigt at afholde egne sociale arrangementer, hvor
indtægten gavner karateklubbens børn/unge, samt støtteforeningens medlemmer.

 

   WebDsign by shrew.dk  |  Support karateklubben BUSHI